Skuifspeld

Psalm 9
Psalm 9:11 ~ En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o Here!

Nadat ek die laaste bladsy geskryf het sit ek die pak geskrewe stukke mooi bymekaar. Netjies kry ek dit reg en terwyl ek die skuifspeld in die hoek van die papier stewig vasskuif, laat val ek alles. Die bladsye lê op die vloer bymekaar en ek weet die skuifspeld het gekeer dat al my harde werk nie deurmekaar op die vloer lê nie.

Ons lewe is soos ‘n boek wat bladsy vir blasdsy geskryf word. Elke dag voeg ons ‘n nuwe bladsy by en elke jaar ‘n nuwe hoofstuk. Elke hoofstuk word afgesluit met soms hartseer en teleurstellings of soms met blydsksap en hoop. Soms voel die lewe so deurmekaar en net soos die bladsye wat op die vloer lê is daar tog die antwoord in my hart – soos die skuifspeld die bladsye bymekaar gehou het, weet ek die Here is steeds in beheer van die hoofstukke van my lewe en Hy hou my hele lewe bymekaar.

In die storms van die lewe, onthou ek wie die storm stil gemaak het. As die winde van verwoesting saadjies van twyfel wil saai, dan onthou ek weer elke belofte wat God aan ons beloof het en ek hou my hoop op God wat soos die skuifspeld my lewe bymekaar hou.

My Vader is net ‘n gebed vêr.

© Enid Jansen van Vuuren